مهندس نجمه سادات قدمگاهی

مهندس نجمه سادات قدمگاهی  مدرس ریاضیات

Email
Telegram

بیوگرافی :

درباره  مهندس نجمه سادات قدمگاهی

لیسانس مهندسی کامپیوتر با دها سال سابقه تدریس حرفه ای در زمینه ریاضیات وکامپیوتر در کلیه مقاطع تحصیلی و دانشگاهی وهمکاری باآموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای در سطح مشهد ونیشابور.

سابقه تدریس در مدارس دولتی و غیر دولتی