اموزش ریاضی
10%
تخفیف

آموزش ریاضی پایه نهم – فصل اول تا سوم

بدون امتیاز 0 رای
90,000 تومان

n

90,000 تومان
اموزش ریاضی
10%
تخفیف
90,000 تومان
ریاضی پایه هفتم
15%
تخفیف

آموزش ریاضی پایه هفتم

بدون امتیاز 0 رای
238,000 تومان
238,000 تومان
ریاضی پایه ششم
15%
تخفیف

آموزش ریاضی پایه ششم

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان
212,500 تومان
آموزش ریاضی پایه 5
15%
تخفیف

آموزش ریاضی پایه پنجم

بدون امتیاز 0 رای
238,000 تومان
238,000 تومان
15%
تخفیف

آموزش ریاضی پایه چهارم

بدون امتیاز 0 رای
212,500 تومان

نمونه آموزش ریاضی پایه چهارم https://sahlamoz.ir/wp-content/uploads/2021/07/sahlamoz.ir_.42.mp4 ریاضی پایه چهارم کسرها  ، چرا کسر می آموزیم کاربرد کسر در روزمره چیست…

212,500 تومان